VERKSAMHET

"Hållning, rörelse, känsla, tanke och handling. Allting hänger ihop."

Fysioterapi och Mental Hälsa


Många vägar leder till självkännedom och vägen som går via kroppen innefattar hela människan på alla nivåer.


En fysioterapeut som (eller som det hette tidigare: sjukgymnast) som jobbar med mental hälsa har som utgångspunkt att kropp, rörelse, känsla, tanke och handling hänger ihop. Att se hela människan i sitt sammanhang med både resurser och utvecklingsområden, kropp och psyke. Fysioterapeutens målsättning är att utifrån individens förutsättningar och önskan hjälpa denne att nå sin fulla potential.


En legitimerad fysioterapeut är ständigt i utveckling samt arbetar självfallet utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet.Basal Kroppskännedom


BK är en vedertagen fysioterapeutisk behandlingsmetod och används inom både rehabilitering och friskvård.

En bärande del i BK är att stärka hjärnans förmåga till medveten närvaro.  I BK är det alltid upplevelserna och skeendena i kroppen som är ankaret för närvarokontakten. Förmågan till medveten närvaro är en förutsättning för att självständigt kunna väja hur man vill agera på det som händer i tankar, känslor, kropp och omgivning.

Övningarna är enkla och skonsamma och utgår från den mänskliga kroppens anatomiska förutsättningar, rörelsemönster och beteende samt syftar till att återskapa det mest funktionella sättet att använda kroppen i liggande, sittande, stående och gående.


BK ges som individuell behandling, men är också utmärkt att öva i grupp.


Read More

Träning & Yoga


Fysisk aktivitet är en av förutsättningarna för ett fysisk och psykiskt välbefinnande. Därför är det tillsammans med kost, sömn och övriga livsstilsfaktorer en grundläggande del i behandlingen. Motion och träning kan vara svårt av olika anledningar och därför är det viktigt att man får hjälp med att starta på en lagom nivå, hantera hinder samt sätta adekvata mål. En ökad medvetenhet om de negativa effekterna av långvarig stress har medfört ett växande behov av restorativa träningsformer så som exempelvis yoga. Yogans förnämsta princip är Ahimsa som betyder icke-våld och är motsatsen till den prestation, självkritik och självskada som många använder som drivkraft i sin träning. en drivkraft som skapar stress, en negativ relation till kropp och låg självkänsla. Fysioterapeuten specialitet är att individanpassa träningen, att motivera till en hälsosamaktivitetsnivå och utveckla träningen mot en livslång vana. 


Read More

Föreläsning & Workshop


Föreläsningar och workshops om stress, minfulness, motivation för motion, kost och sömn vänder sig såväl till de som vill ändra någon av de ovanstående vanorna och deras anhöriga som till den som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som behöver stöd i sitt förändringsarbete. Föreläsningarna passar även företag värdestätter en god arbetsmiljö och friska medarbetare.


Read More