Om

Hedvig Kjellin 

legitimerad fysioterapeutEXAMEN

Magisterexamen i Fysioterapi vid Uppsala Universitet

Grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi, KBT-Steg 1

Terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom, BK


VIDAREUTBILDNING

Stresshantering, Mindfulnessinstruktör, MI-Motiverande samtal, Motivation för Fysisk Aktivitet, Bäckenbottensmärta, Gruppbehandling, Beteendemedicin - Livsstil och Hälsa, Traumabehandling samt Trauma Yoga.


KLINISK ERFARENHET 

Tio år inom specialistpsykiatrisk heldygnsvård och öppenvård på Psykiatriska sjukgymnastiken, Södra Älvsborgs Sjukhus. Där hade jag förmånen att få möta och hjälpa vuxna och ungdomar med ångest, utmattningssyndrom, PTSD/trauma, psykos, förstämningssyndrom (depression och bipolär), ätstörning, personlighetssyndrom, ADHD och Asperger.


Jag utvecklade under min tid inom psykiatrin ett särskilt intresse för livsstilsfaktorer så som grundläggande faktorer för god hälsa, funktion och livskvalitet. Det har medfört att jag sedan dess under många år anlitats som föreläsare om egenvårdsråd för Sömn, Motion, Fysisk aktivitet, Kost samt Stress för såväl patienter som behandlare.


Sedan 2016 driver jag ReMindset Fysioterapi som är en fysioterapeutmottagning inriktad på mental (o)hälsa. Hit kommer primärvårdspatienter i alla åldrar med bland annat stressrelaterade besvär, sömnbesvär, utmattningssyndrom, ME, Fibromyalgi, Tinnitus, ätstörning, bäckenbottensmärta, EDS samt ångestsyndrom, trauma och depression. Diagnoser som vid en första anblick kan skilja sig stort, men ändå kan ha många gemensamma nämnare utifrån hur de påverkar kroppen.