Om

Om Hedvig Kjellin 

legitimerad fysioterapeut


Grundläggande psykoterapiutbildning, Steg 1

Terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom

Vidareutbildning inom Mindfulness, Motiverande samtal, Motivation för Fysisk Aktivitet, Gruppbehandling, Livsstil och Traumabehandling


Hedvig tog sin sjukgymnastexamen vid Uppsala universitet i juni 2004 med tillval rehabilitering inom mental hälsa.


Därefter arbetade hon i tio år inom specialistpsykiatrisk heldygnsvård och öppenvård på Psykiatriska sjukgymnastiken, Södra Älvsborgs Sjukhus. Där hade hon förmånen att få möta och hjälpa vuxna och ungdomar med Ångest, Utmattningssyndrom, PTSD/Trauma, Psykos, Förstämningssyndrom (depression och bipolär), Ätstörning, Personlighetssyndrom, ADHD och Asperger.


Hon har utvecklat ett särskilt intresse för livsstilsfaktorer eftersom det är grundläggande för god hälsa, funktion och livskvalitet. Det har medfört att hon anlitats som föreläsare om egenvårdsråd för Sömn, Motion, Motivation för Fysisk aktivitet, Kost samt Stress för såväl patienter och personal som kommer i kontakt med personer som behöver stöd i att förändra sin livsstil.


Hedvig har genomgått Grundläggande psykoterapiutbildning, så kallad "Steg 1", via KBT-psykologerna i Uppsala och examinerades i juni 2020.
Copyright 2021

ReMindset Fysioterapi AB - Hedvig Kjellin

tel. 0704-44 51 51

info@remindset.se


Godkänd för F-skatt


Medlem i Fysioterapeuterna